LEVEL 5 WATER RESTRICTIONS

Please note that Level 5 water restrictions take effect on 1 November 2017. Click here to read: http://bit.ly/2ye00mY

Of extreme importance is that you help spread the message that water usage is to be cut to 60 litres per person per day IN TOTAL, irrespective of whether you are at home, at work or elsewhere.

 

VLAK 5 WATERBEPERKINGS

Neem asb kennis dat Vlak 5 waterbeperkings op 1 November 2017 in werking tree. Kliek hier om te lees: http://bit.ly/2ybZaXA

Van uiterste belang is dat u moet help om die boodskap te versprei dat watergebruik ingekort moet word tot 60 liter per persoon per dag IN TOTAAL, ongeag of jy jou by die huis, werk of elders bevind.

[info from Swartland Municipality]