Ons maandelikse BOOTSALE is hierdie Saterdag 29 Julie 2017 by die Koringbedryfmuseum.
Tyd: 08:00-12:00.
Uitstallers moet asseblief hulle stalletjies om 07:30 reeds reg hê.
Vir verdere inligting kontak asseblief 022 433 1072 | 022 433 1093.