BETREKKING: TOERISMEBEAMPTE


Moorreesburg / Koringberg Toerisme het tans ‘n vakature vir ‘n voldag pos.

Werksure: Maandae – Vrydae (08:00 – 17:00)

Aanvangsdatum: 15 Januarie 2018 (onderhandelbaar)

Die pos behels hoofsaaklik finansiële en kantooradministrasie, die bemanning van die kantoor en skakeling met die publiek en al die rolspelers, asook bemarking.

Pligte sluit o.a. in:

– Bestuur van effektiewe kommunikasie binne die toerisme netwerk.
– Die versameling, redigering en uitstuur van toepaslike inligting van lede en gebeure in en om Moorreesburg & Koringberg.
– Die noukeurige administrasie met inbegrip van daaglikse data hantering en verwerking, asook die opstel en navolging van die jaarlikse begroting met inbegrip van ledegelde en die totale finansiële bestuur.
– Bemarking & Sosiale Media

Geskikte kandidaat:

– ’n Tersiêre kwalifikasie (nie noodwendig ‘n Toerisme graad nie) of toepaslike ondervinding.
– Uitstekende kommunikasie vaardighede met goeie interpersoonlike verhoudings en ‘n belangstelling in die dorp en Toerisme.
– Geldige Kode B bestuurslisensie, eie selfoon en eie vervoer.
– Moet bereid wees om te reis en te werk buite normale ure wanneer nodig.
– Rekenaar vaardig en beskik oor kennis van kantoor finansies.
– Vaardig praat, lees en skryf in Afrikaans en Engels.
– Ondervinding en kennis van Pastel sal in jou guns tel.

Stuur geskrewe aansoek met ‘n volledige CV slegs per epos aan die Onder – Voorsitter (Michelle Linder), Moorreesburg / Koringberg Toerisme by michelle@socialtulips.com

Sluitingsdatum: Vrydag 10 November 2017 om 17:00

Salaris: Onderhandelbaar (onderhewig aan relevante ondervinding en kwalifikasies)